Hem > Verksamhet > Gudstjänst

Gudstjänst

Missionskyrkans gudstjänster är öppna för alla. Den är också församlingens centrum, en mötesplats och en kraftkälla.
Bön och lovsång, predikan och bibelläsning, och nattvard en gång i månaden, är något av det som ingår i gudstjänsten. Vid varje gudstjänstfirande inbjuds det också till kyrkfika.