Hem > Verksamhet > Bön

Bön

Varje torsdag kl 10.00 (med undantag för sommar- och jultid) är kyrkan öppen för gemensam bön. Oftast samlas man i det rum som kallas storstugan.

Om du inte har möjlighet att vara med men har något du vill att andra ska be för kan du nämna ditt böneämne i förväg till församlingens pastor. Detta gäller också bönen i gudstjänsten.